Bài đăng

Phương Trung Green

Phương Trung Green cung cấp dịch vụ cây xanh và sản phẩm cây xanh như bảo dưỡng cây xanh, thiết kế, thi công trồng cây xanh, với hơn 10 năm kinh nghiệm. Sứ mệnh của Phương Trung Green là đem đến môi trường xanh - sạch đẹp - thân thiện với môi trường cho từng doanh nghiệp, tổ chức và mọi cá nhân hoặc gia đình. Với giá trị cốt lõi "Chất lượng để chia sẻ" Phương Trung Green sẽ phục vụ một cách có tâm và có tầm nhất. #phuongtrunggreen #cayxanh #phuongtrungcayxanh #canhquanphuongtrung Địa chỉ liên hệ: Website: https://phuongtrunggreen.com/   SĐT: 0974 222 759 Email: Phuongtrunggreen.info@gmail.com Địa chỉ: Hẻm ÔTÔ 249 Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, Quận 9. My maps: https://goo.gl/maps/ks1XYKQydgkgGsyC6   My socials: https://twitter.com/phuongtrungreen   https://www.youtube.com/channel/UCC2vVZsNyJ7mqzXWGjXGQ6g/about   https://soundcloud.com/phuongtrunggreencom   https://www.pinterest.com/phuongtrunggreencom/_saved/   https://phuongtrunggreencom.tumblr.com/   https://www.flickr.co